Kylien alueella asuu vakituisesti yli 200 ihmistä ikärakenteen kattaessa vauvasta vaariin. Väkiluvusta noin neljäsosa on alaikäisiä lapsia ja nuoria. Eläkeläisiä on hieman vähemmän. Työikäistä väkeä on sitten loput eli noin puolet kylän asukkaista. Alueelle on muuttanut uusia perheitä ja uusia vauvojakin syntyy lähes joka vuosi.

v. 1995
v.2003
Ikäryhmä
Naiset
Miehet
Naiset
Miehet
0-14 v
30
23
21
23
15-18 v
5
8
6
5
18-65 v
57
66
59
64
yli 65 v
14
11
26
14
Yhteensä
106
108
112
106

Asuntokuntia oli vuonna 2003 kaikkiaan 75, joista lähes puolet oli lapsiperheitä. Vuoden 2003 tilaston mukaan asukkaat saavat toimeentulonsa maa- ja metsätaloudesta (15 henkeä), teollisuudesta (14), rakentamisesta (4), kaupan ja rahoituksen alalta (6), kuljetus- ja tietoliikennealalta (3) tai yhteiskunnallisilta palvelualoilta (13).

Kesäasukkaat kaksin- tai kolmikertaistavat kylän asukasmäärän kesäisin, sillä mökkejä on reilusti enemmän kuin vakituisia asuinrakennuksia. Vuonna 2003 Rikkarannalla oli 75 ja Lähtevässä 84 kesämökkiä. Kesämökkejä rakennetaan vielä jonkin verran, vaikkakin pääosa rantarakennuspaikoista alkaa olla käytetty.

Asukkaiden ajatuksia ja toiveita
Kyläsuunnitelmaan kootiin asukkaiden ajatuksia kylän vahvuuksista ja ongelmista. Upea luonto- ja maisemat, rauhallisuus, vesistöt, vahva kesäasutus sekä hyvä sijainti koettiin kylän vahvuuksiksi. Kaikki kaupungin palvelut ovat kohtuullisen matkan päässä eikä maakuntakeskuksiinkaan kovin pitkä matka ole. Asukkaat suhtautuvat positiivisesti tulevaisuuden yhteisiin mahdollisuuksiin, vaikka väestö vanheneekin ja lapset käyvät vähiin. Kylätoiminnan aktivoitumisen, laajakaistan, kesäasukkaiden ja alueen markkinoinnin myötä uskotaan kylän saavan myös uusia asukkaita. Kaiken kaikkiaan kylällä asustelee tyytyväistä väkeä, joka haluaa toimia yhdessä alueen kehittämiseksi.