Pieni Olkipaalitalo-opas

Rikkaveen kyläyhdistys ry

 

JOHDANTO

Tässä oppaassa käydään läpi Rikkaveen kyläyhdistyksen rakennuskohde ja sen työvaiheet.

Ekologinen rakentaminen on saanut monet muuttamaan perinteistä rakennustapaa ja valitsemaan kierrätys- ja luonnonmateriaaleja. Kyläyhdistyksemme oli kauan etsinyt itselleen kohtaamispaikkaa, sillä kodista kotiin siirtyvien kokousten pitäminen oli rajoittavaa.

Saimme vuokrattua autiotalon pidemmäksi aikaa ja tuloksena oli projekti, jossa kunnostettiin autiotalo kokoontumispaikaksi ja tontilla olleen kanalan muuttaminen olkiseinäiseksi.


Ketuntalo kylätaloksi
.

Olimme kuvitelleet, että kanalarakennus on hyvällä perustalla ja seinien runko ja kattotuolit voitaisiin käyttää hyödyksi ja helpottamaan uudistustyötä.

Kanalan lautaosia purettaessa ilmeni, ettei rakennuksesta voinut käyttää muuta kuin ulkolautoja muiden ulkorakennusten kunnostamiseen. Kattopeltikin oli väärään suuntaan laitettu, joten se annettiin metallikeräykseen. Säästimme näin osan purkukuluista. Varastoimme käyttökelpoiset lautarakenteet myöhempää käyttöä varten.

Olkitalon osalta talkootyötunteja syntyi reilusti yli 2000. Suunnittelu työtä tehtiin monesti pirtin pöydän ääressä yhdessä isolle paperiliinalle. Vapaaehtoisia saatiin työn edistyessä myös kylän ulkopuolelta.

 

MIKSI OLKIRAKENTAMINEN

Olkirakennus sopii kaikenlaiseen käyttöön. Menetelmällä on rakennettu vierasmajoja, asuinrakennuksia, vanhusten palveluasumiseen sopivia taloja Amerikassa ja matkailukäytössä on Suomessakin joitakin rakennuksia.


Tämän olkitalo-oppaan käsikirjoittaja tutustui olkipaalitaloon vuonna 2007 Amerikassa Stellen kaupungissa, jossa Jon Haeme oli rakentanut asuintalon perheelleen preeriatalon perustuksille. He olivat saaneet koko kylän talkooapua paalien kasaamiseen. Vierailusta jäi kyläyhdistykselle into kytemään ja hakiessamme kylätalohanketta Joensuun seudun Leader yhdistykseltä, tuli suunnitelmaan kanalan muuttaminen olkiseinäiseksi taloksi.

 

ESIVALMISTELUT

Prosessi kannattaa suunnitella loppuun asti ennen aloittamista. Mikäli rakentajalla ei ole kiire kannattaa tehdä olkien paalaus edellisenä vuonna, koska varsinkin Suomessa syksy aiheuttaa paljon ongelmia sään vaihteluiden vuoksi.  Olkiseinäpinta on aina käsiteltävä , jos se paneloidaan, on seinä rapattava myös  ennen panelointia. rappaukseen kannattaa myös tutustua etukäteen ja kysellä osaajia ja mahdollisten muiden rappauspintojen tekijöiden ideoita. Välineitä ja tapoja sekä tekijöitä löytyy ainakin Pohjois-Karjalasta.

Rakennuspaikan valinta kannattaa miettiä huolella. Mikäli käytössä on vanha rakennuksen pohja, sen kunnostaminen hyödyttää rakentajaa huomattavasti ja perustuksen tarkistaminen ja vaadittavat lisäykset kannattaa tehdä huolella.

Olkipaalitalon voi rakentaa monella metodilla. Mahdollisuuksia on yhtä paljon kuin tekijöitä. Kirjallista materiaalia löytyy internetistä (esim. hakusana straw bale house) ja asiaa käsittelevistä kirjoista.

 

PAALIT

Paalit pitää säilöä huolella kuivassa paikassa. Mikäli sellaista ei ole käytettävissä voi paalit pakata huolella pressujen sisään  irti maasta telineiden päälle siten, ettei alhaalta tai päältä pääse kosteutta tai muuta haittaa paaleihin. Heinäpaalit ovat tietysti aiemmin kesällä saatavissa. Kanttipaalaukseen tarvittavia laitteita ei kaikilla paikkakunnilla enää ole, joten kustannukset kannattaa laskea etukäteen huomioiden paalaustyö, paalien kuljetus ja säilyttäminen.


Viljojen kortta on saatavilla. Sovimme kevättalvella kylän viljelijöiden kanssa peltoalueen, josta varattiin paalausta varten n. 2ha alue kauraa. Heinää tuosta alasta olisi tullut vähintään kaksinkertainen määrä. Puinti sattui tuuliseksi kuivaksi päiväksi elokuun lopulla 2013 ja kaksi vuorokautta puinnin jälkeen oljet paalattiin. Paalinarut vedettiin normaalia tiukemmalle. Ne voisi vetää todella tiukoiksi, sillä käsittelyn aikana paalit kuivuvat lisää ja narut löystyvät. Viljan seassa ollut heinä ehti kuivaa ja karisi osin pois. Paaleja onkin käsiteltävä varovasti.  Aikaa paalaukseen meni  4 tuntia ja ne mahtuivat kahteen traktorin peräkärryyn.  Meillä oli tarve n. 350 paalista, joista käytimme 90 %. Loput paalit käytimme seuraavana vuonna kasvualustana.  Ruis ja vehnä olisivat parhaita, mutta käytimme kauraa, jota viljeltiin tien toisella puolella. Käytimme 45x 30x 80 kokoisia paaleja ja ne on sidottu yhteen kahdella paalinarulla.

Kauran puiminen

 

Paali naruineen. Muotoiltu paali, johon lisättiin vahvistukseksi yksi naru.

 

SUUNNITTELU

Perustus suunnitellaan käytettävien paalien mitat huomioiden. Käytimme 45x 30x 80 paaleja . Viisaampaa olisi ollut varata paalatessa n. kolmas osa puolikkaita paaleja. Myös koko rakennukseen tulevat ikkunapaikat ja ovien paikat kannattaa miettiä hyvin. Mikäli rakennus on monihuoneinen, väliseinien materiaali ja kiinnittäminen on myös huomioitava suunnitelmaa tehtäessä.

Rakennuksen mitat meillä olivat 8m x 4,2m.

Paalirakenteesta voi piirtää kartan ja sijoittaa ovet ja ikkunat sopivasti  turhia paalien leikkauksia välttääkseen ja huomioiden auringosta saatava lämpö. Olkipaalitalo on melkein aina viileä, mutta lämpö pysyy myös sisällä. Amerikkalaisen kirjallisuuslähteen mukaan R -arvo on oljella 50. Paaleina voi myös käyttää heinäpaaleja, joiden tiukkuuden saa melko kovaksi.

 

POHJA

Normaalin rakentamisen mukainen pohjaratkaisu eristyksineen.

Anturan valu.

Kapillaarimateriaaliksi  pohjan täytössä suositellaan lekasoraa, jota saa valmistajilta säkeittäin ja kakkoslaatu käy hyvin. Käytimme pestyä 30-60 kivimursketta. Ylimpään harkkokerrokseen tai mikäli pohja valetaan yhtenäisenä on alimpien paalien kiinnittymistä varten asennettava valuun metallitapit, jotka voivat olla rakennustavasta johtuen kierretangot  tai esim. raudoitusrautaa.            

Tapit valetaan  paalisuunnitelman mukaan siten, että jokaista paalia kohden on 2 tappia. Kulmissa ja oviaukkojen vieressä kannattaa tappeja asentaa tiheämmin.

Perustuksessa on huomioitava  ulkoa tai paaleista laskeutuva kosteus. Eristeenä käytetään kattohuopaa., joka asennetaan paalien leveydelle niiden alle. Kohteessamme käytimme 30mm:n vesivaneria paalien levyisenä (45 cm) ja myöhemmin lattian teossa huomioimme eristeen noston paalin ja vesivanerin sauman yläpuolelle. Vesivanerit pultattiin perustukseen kiinni täkkipulteilla ja tappien kohtiin porattiin vesivaneriin reiät.

Lattian valussa voi myös huomioida kosteuden pääsy paalien alta. Lattia valetaan reunoja alemmaksi. Valoimme anturan ja muurasimme harkoista neljä kerrosta, joista kaksi ylintä olivat eristeharkkoja. Käyttämämme harkot olivat kakkoslaatua., jota kannattaa kysellä betonitehtailta suoraan. Kapillaarikerroksen päälle asensimme 70mm:nn eristekerroksen ja raudoituksen. Lattian valun paksuudeksi tuli 70mm.

Kaikista valmisteluista huolimatta syntyy virheitä, mutta porakone ja ruuvit ja laastiliima ovat hyviä apuvälineitä. Koska päädyimme vesivanerin käyttöön, jouduimme poistamaan jo asennettuja tappeja muutaman ja poraamaan vesivaneriin reiät lopuille tapeille. Työ ei kuitenkaan vienyt liikaa aikaa.

 

RUNKO

Kohteessamme teimme näköisemme runkoratkaisun. Rakennuksen koko ulkomitoiltaan on 4,2x8. Asensimme pelkkahirret nurkkiin metallikulmien avulla ja molemmille pitemmille sivuille lisäksi kaksi pelkkaa.

Myöhemmin valmista rakennusta katsoessamme huomasimme, että olisi ollut mahdollista paalata kaikki seinät pelkkojen sisäpuolelle. Olisimme säästäneet aikaa ja voimia, koska työ olisi ollut yksinkertaisempaa. Tilaa olisi menetetty vain 2,5m².

Pelkkojen koko on 15 x n. 30. Pelkat yhdistettiin kertapuupalkeilla. Pelkan yläpäähän tehtiin 10x 200 cm:n  lovi ulkoreunalle. Kattotuolit lepäävät kertapuun varassa. Palkin koko on 50x 200  ja niitä on kaksi rinnakkain pituudeltaan 8 metriä.

Kattotuolit lepäävät kertapuun varassa. Palkin koko on 50x 200  ja niitä on kaksi rinnakkain.
            

Metallikulmat tukevat pelkkoja ja rungon rakennetta. Kattotuolit paikannettiin kulmarautojen avulla ja kattotuolien molemmille puolille laitettiin ko. kulmaraudat.

Mietimme monia erilaisia ratkaisuja, mutta pelkat ja kertapuu tuntui materiaalina sopivalta.
Mikäli ei rakenna kantavia paaliseiniä, rungon voi rakentaa puusta tai metallista ja katto kannattaa rakentaa tällöin ennen paalien asettelemista. Katon ansiosta ei sade tee haittaa ja kattoon voi kiinnittää myös suojapeitteitä, mikäli sää aiheuttaa ongelmia.
Paaliseinät voivat olla kantavia eli kattotuolit nojaavat ylimmän paalikerroksen päälle rakennettujen koteloiden varassa.       

Tähän rakenteeseen löytyy kirjallisuudesta opastusta.

 

OVEN JA IKKUNAPAIKKOJEN RAKENTAMINEN

Pohjatöiden jälkeen valmistelimme oviaukon paikan ja suunnittelimme ikkunoiden korkeuden seinässä. Tässä vaiheessa tulisi muistaa huomioida lattiamateriaalin paksuus ja eriste sen alle.

Oviaukkoon käytimme kertapuusta jääneet materiaalit ja saimme tukevan rungon lähes paalien paksuiseksi. Samoin ikkuna-aukon rungot saimme kertapuusta. Vanerista voi rakentaa aukkojen rungot valmiiksi vinolaudoin tukemalla.

Puuosat suojasimme tervapaperilla tulevan rappauksen vuoksi. Rappausta ei saisi mennä puuosiin.

Kuvassa suojattu oviaukko ja jo verkotettua olkiseinä.

 

KATTOTUOLIT

Suunnittelijalta tilattiin kattotuolien piirustukset.

Kattotuolit valmistettiin ohjeiden mukaan ja asennettiin sitten puukeräimen avulla paikalleen.

Katonaluslaudoitus ja kate asennettiin ja peltikatoksi hankimme paikalliselta asukkaalta vanhan hyvän latokatepeltikaton, jonka hän oli juuri purkanut omakotitalostaan.Aluskatteen laittoa. Laudoitus kattoon ja voimme aloittaa paalien asettelun.


Peltikatto valmistuu.

 

PAALISEINÄN KASAAMINEN

Katto oli valmis ja säästä ei enää ollut niin suurta huolta, vaikka syksy oli jo ehtinyt pitkälle.

Toimme paikalle osan paaleista ja kasasimme ne keskelle rakennuksen pohjaa ja varasimme suojamuovit  olkikasan päälle Illalla työn päätyttyä peitimme olkipaalit ja myöhemmin myös olkiseinät suojasimme pressuilla.

Paaliseinä kasataan kuin tekisi tiilimuurauksen. Eli paalit ladotaan tiukasti ensimmäisellä kierroksella toisiinsa kiinni ja seuraava kerros aloitetaan siten, että paalin keskikohta tulee sauman päälle. Paalit on painettu ensimmäisellä kierroksella pohjassa oleviin tappeihin eikä seinä pääse liikkumaan sivusuuntaan. Kolmannen paalikerroksen jälkeen laitetaan tapit, jotka voivat olla metallia, pajua puuta tai bambua, mahdollisuuksien/valinnan mukaan.

Joka paalikerroksen jälkeen laitettaan uudet tapit ja tapeista jätetään näkyville n. 5 cm tai kuinka tekijästä parhaalta tuntuu ja seinän tukevuus vaatii.

 Metallitapin asettelua

Metallitappeja varten on varattava moska tai leka, koska paalit ovat tosi sitkeitä ja tiiviitä. Vain harvoin onnistuimme pelkällä käsivoimalla työntämään metallitapin paalien läpi. Varasimme 280 tappia metallin toimittajalta valmiiksi katkottuina ja teroitimme itse kärjet hiomalaitteella ( työ vei aikaa pari iltaa).Tappeja jäi vain muutama kymmen jäljelle.Tapituksen kuvaus

Isoissa aloissa huomasimme, että seinä kallistelee, koska periaatteessa seinä ei ollut missään vielä kiinni. Kiinnitimme laudat tukilaudoituksen kertapalkista pohjan vesivaneriin ja työskentely helpottui seinän suoruuden saamiseksi.

 Suoruutta tarkasteltiin useilla työkaluilla

Muistimme myös oikeassa vaiheessa rakentaa ikkunoiden rungot paikoilleen.
                       Rakensimme kaksi ikkunaa, yhden molemmille pitkille seinille. Ikkunat kannatta sitoa runkorakenteeseen laudoituksella.
Jouduimme muotoilemaan paaleja kulmissa ja pelkkojen kohdalla. Parhaiten työ onnistui isoilla terävillä saksilla ja eristevillaveitsellä. Molemmat tylsyivät työn edetessä.Toinen paalikuorma on tuotu paikalle ja työskentely jatkuu . Ilmat suosivat työtämme ja olkiseinien sisällä on lämmintä.

 

OLKIPAALISEINÄN TASOITUS

Seinät kannattaa latoa mahdollisimman suoriksi ja suoruus tarkastaa jokaista paalia laitettaessa.
 Seinän suoruuden tarkastelua.

Kun seinät ovat valmiit, leikellään liiat harottavat oljet pois, koska muuten ne toimivat kapillaareina. Tässä vaiheessa kannatta seiniä tarkastella pikkutarkasti, jos jossain kohdassa olkia on liian vähän voi paikata vielä helposti.

Työn voi tehdä käsin saksilla, kulmahiomakoneella, joka on varustettu sahaavalla terällä tai jopa raivaussahalla.

 

VERKOTUS

Olkiseinät verkotettiin kanaverkoilla siten, että verkkorullat laskettiin ylhäältä alas paalien pintaan. Pelkkojen , ovien ja ikkunakehysten reunaan kiinnitettiin tukirimat, joihin verkot niitattiin kiinni. Sisäpuolella verkot nostettiin  ylös paalien päälle asti ja vedettiin ulkopuolelta reunan yli kertapalkkiin kiinni.
Verkot neulottiin keskenään yhteen metallista tehdyillä neuloilla. Ensin käytimme vanhaa kuparista sähkölankaa neuloina mutta sitten ammattimies valmisti meille erikoisneulat, jotka eivät taipuneet ja kärjet oli teroitettu loivasti.Verkot neulottiin paalien ulko- ja sisäpinnasta vuorotellen pistellen yhteen ohuella rautalangalla. Työ sujuu parityönä parhaiten; toinen sisällä ja toinen ulkona. Työ kannattaa tehdä useamman parin kanssa yhtä aikaa, sillä tämäkin työvaihe vei meiltä paljon aikaa. Huomioitavaa on, että metallilanka katkeaa vedettäessä tiukalle, jos siihen on ommeltaessa tullut mutka. Langat solmittiin kiinni kanaverkkoon. Huomioitavaa on turvallisuus. Käytettävä  työssä ehdottomasti turvalaseja.

Vielä tässäkin vaiheessa voi paalien rakoja täytellä, jotta rappaus olisi helpompaa. Paaleja voi painella myös  verkon ollessa niiden pinnassa.


Tukirimat pelkoissa  ja verkkojen yhteen kiinnittämistä

ja verkkojen ompelua paaleihin kiinni.

Verkottamisen jälkeen tervasimme pelkat ja suojasimme kaikki puuosat rappausta varten.

 

RAPPAUS

Olimme varanneet savea rakennuspaikalle, mutta huomasimme tarvittavan kalkin ja hiekan kalleuden. Rappaustasoitteen toimittaja auttoi  materiaalin valinnassa, mutta rappausruiskua ei löytynyt heti mistään.

Rappasimme käsin ensimmäiset kerroksetTasosekoitin käytössäKäsirappausta

Toimistotyöt veivät paljon aikaa ruiskujen löytämiseksi ja kahden käsin tehdyn rappauskerroksen jälkeen, löytyi rappausruisku. Huolsimme ja rakentelimme ruiskua kuntoon, mutta emme onnistuneet ruiskutuksessa. Vihdoin periksi antamattomina saimme naapurikunnasta asiantuntevan yrittäjän apua ja häneltä ruiskukourun, jolla kahden viimeisen rappauskerroksen teko onnistui. Aiomme vielä kesällä kalkita sisäpinnat.

Käytimme tasoitetta ensimmäisissä kerroksissa suhteissa 35/65 ja seuraavassa 50/50 ja viimeisessä 65/35 . Ensimmäinen luku on sementin määrä, toinen kalkin määrä. Lisäksi seoksessa on hiekkaa ja sidosaineita. Tasoitetta käytimme 5000kg.

Mikäli valmistaisi itse rappausseokset, niihin löytyy seosohjeita alan kirjoista, esim. Straw Bale House.

Ongelmana oli veden saanti, koska kylätalon kaivoa emme voineet käyttää ja tasoite tarvitsi myös tietyn asteisen veden.

Toimme veden säiliössä paikalle ja lämmitimme sen kaasulla oikeaan lämpötilaan. Pienellä betonimyllyllä saimme sopivasti massaa, koska rappauslaitetta pystyi käyttämään yksi ihminen kerrallaan.    
       Pelkat ja ikkuna suojattu muovilla viimeisen rappauskerroksen ruiskutus

 

ULKOLAUDOITUS

Seinien yläosat laudoitettiin tuulensuojalevyjen päälle lomilaudoituksella. Saimme hankittua paikalliselta sahurilta kuivaa lautaa  ja pätkimme laudat mittaan sekätervasimme ne ennen asennusta.
Rakennuksen takayläpäätykolmioon tuli ovi ylisille menoa varten. 

SISÄKATON RAKENTAMINEN

Sisäkatto tehtiin valmiiksi balsamoidusta tuppilaudasta. Lauta oli löytö paikalliselta sahurilta. Lautojen siistimisessä tarvittiin käsityötä, mutta materiaali oli kauan kuivunutta hyvää oksatonta kuusituppilautaa. Pintojen oli hyvää kuntoharjoittelua. Balsamimaalikäsittely tehtiin ennen mittaan sahaamista ja kattoon kiinnitettiin kattotuolien viereen tukiparrut 45x125 lankuista, joihin tervapaperi kiinnitettiin eristeeksi pölylle ja roskille. Laudoitus naulattiin naulaimella runkoon. Katon listoihin käytimme tuppilaudasta sahattuja soiroja.

 

SISUSTUS

Rapattuihin olkiseiniin emme kiinnitä mitään, vaan katosta voi ripustaa tarpeellisia telineitä. Sisustukseksi tulee pari puista pöytää ja penkit sivuille. 

SÄHKÖISTYS

Olkitaloon asennettiin ledvaloille johdotus ja tarkoituksena on asentaa katolle aurinkopaneeli virran saamiseksi lampuille ja nettiyhteydelle.

 

VIIMEISTELY

Loppusilaus annetaan aikaa myöten, kun talkoolaisille sopii.
           Olkitalo lähes valmiina tien puolelta katsottuna                                      Kiitostaulu tekijöille.

 

 

Kiitämme kaikkia mahdollisia tukijoitamme , erityisesti raskaan työn tehneitä talkoolaisia ja rahoittajiamme, Rikkaveen kyläyhdistystä ja Joensuun seudun Leader ry:tä. Toivomme, että kylän nuoret ottavat olkitalon ja muutenkin kunnostetun alueen käyttöönsä ja pitävän huolen yhteisen tekemisen perinteiden jatkamisessa.

Pienen oppaan käsikirjoituksen laati Liisa Hiltunen,  Rikkaveen kyläyhdistyksen puheenjohtaja 2005-2014, www-sivu: www.taittokone.fi

Yhteystiedot
Rikkaveen kyläyhdistys ry
facebook.com/rikkaranta
www.rikkaranta.fi
info@rikkaranta.fi

 

Linkit
Jon Haemein rakennusprojektin kuvaus löytyy googlella Jon Haeme straw bale house FHP81_pg30_Haeme.pdf

lisää kuvia
http://www.ecobusinesslinks.com/straw_bale_home_design_gallery/